Finn Chamber produkter för epikutantestning
Applikationsbricka för Finn Chambers on Scanpor

Anvisningar

Obs!

Material

Brickan är gjord av polyetylentereftalat (PET).

Förpackning

5 brickor Rannankoukku 22, FI-04300 Tuusula, Finland
 tel. +358 9 275 5366, fax +358 9 275 4335
 WWW: http://www.epitest.fi/ - E-mail: [email protected]

 2006-02-03.