Finn Chamber

Finn Chambers on Scanpor
för epikutantestningEpitest Ltd Oy

Distributörer | Sverige


Finn Chamber® är en epikutantestkammare, som har god ocklusion på grund av sin form. Kammaren är av aluminium med 8 mm inre diameter, 50 mm² areal och ca. 20 µl volym. Större kamrar (12 mm inre diameter) och kamrar av aluminium med polypropylenbeläggning (8, 12 och 18 mm) finns för speciella ändamål.

Finn Chambers är fästa på Scanpor® tejp (Actavis Norway AS, Norgesplaster) och har skyddspapper, som lätt kan avlägsnas. Finn Chambers on Scanpor finns som remsor med tio (2x5) och fem kamrar (1x5) samt med en kammare. Remsan med tio kamrar är lämplig för testning av större antal ämnen, t.ex. för standardserien. De mindre remsorna kan användas för korta serier eller för enstaka tester.

Finn Chamber Tray är till hjälp vid applikation av testämnena och håller testremsorna i god ordning. Flera brickor kan staplas på varandra, vilket sparar bordsutrymme.

Avläsningsplattan (Reading Plate) rekommenderas för att lokalisera testreaktioner. Den kan också användas för avrivning av tejpremsan.

 

Indikationer för Finn Chambers

Diagnostik av
    - kontaktallergi
    - fotoallergiskt kontakteksem
Speciella ändamål

Finn Chamber produkter skall användas av läkare eller under läkares övervakning.


Produkter

Förpackning

Finn Chambers on Scanpor
Standard (8 mm)
   remsa om 10 kamrar (2x5)

25x10

100x10

   remsa om 5 kamrar (1x5)

50x5

   remsa om 1 kammare

150x1

"Large" (12 mm)*
   remsa om 1 kammare

200x1


Finn Chambers
Extra Large (18 mm)*

100 kamrar


Förpackning

Filterpapperslappar
Standard (7.5 mm)

200 lappar

1000 lappar

Large (11 mm)

200 lappar

Extra Large (18 mm)

100 lappar


Avläsningsplatta**

1 platta


Finn Chamber Tray**

5 brickor

* för speciella ändamål
**för Finn Chambers on Scanpor (standard)2006-02-03