Finn Chamber produkter til hudtest


Finn Chambers on Scanpor til epicutane tests

Finn Chamber® er et rundt, hvælvet kammer som har en god okklusion på grund af kammerets form. Kammeret er af aluminium og har 8 mm indre diameter, 50 mm² areal og 20 µl volumen. Større kamre (12 mm indre diameter) og kamre af aluminium med polypropylenbelægning (8, 12 og 18 mm) forefindes til mere specielle formål. Finn Chambers sidder fast på Scanpor® tape (Actavis Norway AS, Norgesplaster), og har dækpapir som er let aftageligt.

Finn Chambers on Scanpor findes som strimler af ti (2x5), fem (1x5) og et kammer på strimlen. 10-skivestrimler er velegnet til større antal af emner f.eks. test af standardserien. Andre strimler egner sig til færre eller enkelte tests. Tapen må ikke skæres mellem kamrene, idet hæftearealet vil blive for lille.

Til lokalisering af testreaktioner anbefales kontrolpladen (Reading Plate). Finn Chamber Tray er til hjælp ved applikation af testemner.

Allergiske reaktioner overfor aluminium eller Scanpor er sjældne. Enkelte tilfælde af kontaktallergi overfor aluminium kan dog forekomme, f.eks. som følge af vaccination eller hyposensibilering mod pollenallergi med aluminiumpræcipiterede antigener.

Huden kan reagere mod løsgørelsen af plastret med mild mekanisk irritation, kendetegnet ved rødme i plasterområdet.

Testemner blandes normalt i vaselin. Koncentrationen af emner i de fleste kommercielle standardserier er velegnede til Finn Chambers. Hvis sjældne emner skal testes, skal lægen vælge emner og koncentrationer med omhu. Irriterende stoffer skal testes i lave koncentrationer, da kamrene giver en god okklusion.

På grund af incompatibilitet af vandopløsninger af kviksølv med aluminium, skal Finn Chambers med polypropylenbelægning anvendes ved tests af kviksølvforbindelser. Aluminium kan fremme polymerisation af akrylatmonomer, og man har beskrevet om falske negative reaktioner med acetoneopløsninger af ethylcyanoakrylatlim.


Brugsanvisninger

Finn Chambers on Scanpor skal anvendes under lægens opsyn.

Applikation af testemner

Mærk kendetegn på den øverste del af hver teststrimmel til at identificere orden af testemner under tests. Fjern dækpapiret og læg strimler på bordet eller på Finn Chamber Tray, kamrene opad. Hold en smal dækpapirstrimmel på limsiden indtil plastret er fæstnet på huden.

Faste emner (f.eks. vaselin som binder) anbringes direkte på kamrene mere end det halve af kammervolumen (ca. 5-6 mm lang bid, hvis diameteren er 2 mm). Filterpapir anvendes ikke til faste emner.

Til vædske anbringes en filterpapirskive på kammeret. Filterskiven fugtes helt men uden overskud. Overflødig vædske kan suges med f.eks. porøst papir. Teststrimlen fastgøres på huden i løbet af nogle minutter. Filterskiven må ikke blive tør, da dette vil forårsage svage eller falske negative reaktioner, og filterskiven kan evt. glide ud når strimlen fastgøres på ryggen.

Applikation på huden

Patienten skal stå eller sidde afslappet i normal stilling med ryggen let bøjet fremover. Tests foretages på frisk hud, helt fri for smørelse eller fedt. Det anbefales, at patienten bader om morgenen inden testen skal foretages. Hvis det er nødvendigt kan huden renses med sprit.

Fastgør først den nedre del af teststrimlen og tryk på kamrene nedefra for at fjerne luften. Når strimlen sidder fast på huden, tryk da forsigtigt med en finger på de kamre der har faste emner, for at emnet kan sprede sig jævnt. Gnid forsigtigt på strimlen men stadig med håndfladen mod huden, især ved hjørner, for at forbedre klæbningen. Patienten skal undgå bevægelige aktiviteter og badning i løbet af det første døgn.

Huden kan markeres med f.eks. ikke toksiske farveopløsninger eller tape. Hvis patienten kommer til klinikken til testaftagning, kan den markerede teststrimmel anvendes til at lokalisere testområdet, og man kan undgå markering på huden.

Testaftagning

Tests tages af efter et eller to døgn. Patienten skal såvidt muligt møde på klinikken. Fjerner patienten selv sine tests, bør han/hun tilrådes hvordan rester kan sagligt tilintetgøres.

Undersøg testområdet straks efter aftagningen. Ringformet aftryk omkring hver test vidner om okklusion og verificerer tests, især i tilfælde af negative reaktioner.

Kontrolpladen kan anvendes til testaftagning. Tryk den fortandede kant mod strimlen i ca. 45° vinkel og 1 cm fra den øvre kant. Træk i teststrimlen nedefra og lad den øvre bid med kendetegn blive siddende på huden. Pladens fortanding er usymmetrisk, hold den bredere side til højre eller til en skarpere skæring til venstre.

Testaflæsning

Testreaktioner skal aflæses tidligst 20 minutter efter aftagning. Yderligere aflæsninger skulle foretages 3-7 dage efter applikation af tests. Observation af reaktionsforløb hjælper til at skelne allergiske fra toksiske reaktioner.

Til at lokalisere og identificere testreaktioner, holdes det venstre hjørne af pladen (den smalle side til venstre) på mærket i huden, eller på den tilbagesiddende bid af strimlen. Pladens huller lokaliserer teststederne.


Finn Chambers on Scanpor bør opbevares i stuetemperatur. Koldt plaster vil hæfte svagere på huden.